UnGlink is a project that wants to connect multicultural christian children and youth groups across Norway to national christian organizations.

In this way your children/youth group can get a lot of resources and connections, while the organizations discover more young people that are filled with talents and skills that will help them improve their work in this Norwegian multicultural society.

Previous event:

WHY?

HOW?

CHECK

Check if you fulfill the requirements

  • Are you at least 5 persons under 26 years old?
  • Are these willing to pay a subscription of 50 kr?
  • Can you organize a single annual meeting?
  • Can you have your own economy together?

If the answer is yes, you can proceed to next step. If you have any questions please send a message or call.

Ask questions

TALK TO YOUR LEADER

Explain to leaders (priests, pastors etc.) you work with that you are thinking to sign up at an organization. It’s easier when everyone knows what’s going on. You can download and print information sheets in several languages below, that easily explain what it means to be a member of an organization

UNGLINK_english.pdf
UNGLINK_norsk.pdf

CONTACT US

Contact directly with one of the organizations below, or with Unglink for guidance on which organization is best for you.

Organisation guidance

ORGANISASJONER:

DFEF UNG – De frie evangeliske forsamlinger Ung

Vi vil tilrettelegge for at våre barne- og ungdomsgrupper skal oppleve vekst.
Vi vil utruste ledere for fremtidens menigheter, og inspirere til arbeid som er misjonerende.
Vårt mål er at alle menigheter som ønsker det, skal ha et barne- og/eller ungdomsarbeid innen 2020.

dfefung.no

FABU – Frelsesarmeens barn og unge

Fabu driver årskongress, speiderleir, sommerfestival og sommerskole i musikk, og om høsten arrangeres FA-Cup i fotball i Skien og gjerne også seminarer og lederkurs. Alle disse happeningene er for barn og unge og skjer i nært samarbeid med de lokale menighetene.

fabu.no

FRIBU – Frikirkens barn&unge

FriBU har flere hundre lokallag som arbeider for at barn og unge skal bli kjent med Jesus og leve i etterfølgelse av ham. Dette skjer på leirer, søndagsskoler, ungdomsmøter, på misjonsturer og hjemme rundt frokostbordet. FriBU har for tiden tre strategiske fokus på å hjelpe lokallagene med trosopplæring, unge voksne og misjon.

fribu.no

MBU – Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

MBU er representert i de fleste Metodistkirker i Norge via lokale aktiviteter som f.eks. kor, speidergrupper, søndagsskoler med mer. MBU har ca 1200 medlemmer under 26 år. MBU sentralt arrangerer flere leirer og andre arrangementer hvert år og samler til sammen flere hundre barn og unge fra hele landet på leir.

metodistkirken.no/mbu

MKNU – Misjonskirken Ung

Misjonskirken UNG er en barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirkenes UNG-arbeid strekker seg helt fra første leveår til man tar steget inn i voksenlivet. Speiderarbeid, barnekor, ungdomsklubb, søndagsskole… Lokale UNG-grupper er en viktig og dynamisk del av menighetene. I tillegg samles hvert år over 1 500 barn og unge på arrangementer og leirer i regi av Misjonskirken UNG.

mknu.no

PBU – Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg

Vi ser menigheter med sunne ledere, som vinner barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av Ham!

pbu.no

Ung baptist – Norske baptisters barne- og ungdomsforbund

Ung baptist er en nasjonal organisasjon som jobber med å støtte lokale kristne grupper ved å tilby dem ledertrening, konferanser, nettverk og andre typer støtte. Hos oss har omtrent halvparten av medlemmene bakgrunn fra andre land enn Norge. Sammen er vi engasjert lokalt regionalt og nasjonalt både innenfor egen språkgruppe på tvers. Bli med å utruste en ny multikulturell generasjon!

ungbaptist.no

JOINT EVENTS

Multicultural Youth Festival
25-27 January 2018
Location: Stabekk, Oslo

FOLLOW PAGE FOR INFO ABOUT NEXT EVENT

CONTACT US