Unglink er et prosjekt som ønsker å knytte flerkulturelle kristne barne- og ungdomsgrupper i Norge til nasjonale kristne organisasjoner.

På den måten kan barne- eller ungdomsgruppen få tilgang til et mye større utvalg av ressurser og kontakter, mens organisasjonene oppdager flere unge som er fylt av talenter og ferdigheter som er viktige for å kunne gjøre et enda bedre arbeid i et norsk multikulturelt samfunn.

Neste arrangement

HVORFOR?

HVORDAN?

SJEKK

Sjekk om dere har det som trengs

  • Er dere minst 5 stykker under 26 år?
  • Er disse villige til å betale kontingent på 50 kr?
  • Kan dere organisere et enkelt årsmøte?
  • Kan dere ha egen økonomi sammen?

Hvis svaret er ja, så er det bare å gå til neste steg. Lurer du på hva det betyr i praksis, så send melding eller ring.

Send spørsmål

FORKLAR

Forklar at dere tenker å melde dere inn i en organisasjon til eventuelle ledere (prester, pastorer osv.) dere samarbeider med. Det er lettere når alle vet hva som skjer. Dere kan laste ned og skrive ut infoark på flere språk som forklarer enkelt hva det innebærer å være medlem av en organisasjon.

UNGLINK_norsk.pdf
UNGLINK_english.pdf

TA KONTAKT

Ta kontakt med en av organisasjonene nedenfor eller med Unglink for spørsmål eller veiledning om hvilke organisasjon som passer best for dere.

Veiledning organisasjonstilknytning

ORGANISASJONER:

DFEF UNG – De frie evangeliske forsamlinger Ung

Vi vil tilrettelegge for at våre barne- og ungdomsgrupper skal oppleve vekst.
Vi vil utruste ledere for fremtidens menigheter, og inspirere til arbeid som er misjonerende.
Vårt mål er at alle menigheter som ønsker det, skal ha et barne- og/eller ungdomsarbeid innen 2020.

dfefung.no

FABU – Frelsesarmeens barn og unge

Fabu driver årskongress, speiderleir, sommerfestival og sommerskole i musikk, og om høsten arrangeres FA-Cup i fotball i Skien og gjerne også seminarer og lederkurs. Alle disse happeningene er for barn og unge og skjer i nært samarbeid med de lokale menighetene.

fabu.no

FRIBU – Frikirkens barn&unge

FriBU har flere hundre lokallag som arbeider for at barn og unge skal bli kjent med Jesus og leve i etterfølgelse av ham. Dette skjer på leirer, søndagsskoler, ungdomsmøter, på misjonsturer og hjemme rundt frokostbordet. FriBU har for tiden tre strategiske fokus på å hjelpe lokallagene med trosopplæring, unge voksne og misjon.

fribu.no

MBU – Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

MBU er representert i de fleste Metodistkirker i Norge via lokale aktiviteter som f.eks. kor, speidergrupper, søndagsskoler med mer. MBU har ca 1200 medlemmer under 26 år. MBU sentralt arrangerer flere leirer og andre arrangementer hvert år og samler til sammen flere hundre barn og unge fra hele landet på leir.

metodistkirken.no/mbu

MKNU – Misjonskirken Ung

Misjonskirken UNG er en barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirkenes UNG-arbeid strekker seg helt fra første leveår til man tar steget inn i voksenlivet. Speiderarbeid, barnekor, ungdomsklubb, søndagsskole… Lokale UNG-grupper er en viktig og dynamisk del av menighetene. I tillegg samles hvert år over 1 500 barn og unge på arrangementer og leirer i regi av Misjonskirken UNG.

mknu.no

PBU – Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg

Vi ser menigheter med sunne ledere, som vinner barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av Ham!

pbu.no

Ung baptist – Norske baptisters barne- og ungdomsforbund

Ung baptist er en nasjonal organisasjon som jobber med å støtte lokale kristne grupper ved å tilby dem ledertrening, konferanser, nettverk og andre typer støtte. Hos oss har omtrent halvparten av medlemmene bakgrunn fra andre land enn Norge. Sammen er vi engasjert lokalt regionalt og nasjonalt både innenfor egen språkgruppe på tvers. Bli med å utruste en ny multikulturell generasjon!

ungbaptist.no

Felles arrangement

Multikulturelt lederforum
30. nov 2019, klokken 13-17
Sted: Geitemyrsveien 7D, Sankthanshaugen, Oslo

Kontakt