MG-forum

— En samtale mellom generasjoner og kulturer om etterfølgelsen av Jesus —

30. Nov 2019, kl 13-17

@Geitemyrsveien 7D, Sankthanshaugen, Oslo

Multikulturell generasjon lederforum

Forstår du hva som blir sagt under prekener eller trenger du oversettelse? Klarer du å kjenne deg igjen i andre i ulik alder i din menighet? Skaper kirken din et sted for neste generasjon til å utvikle seg? Kjenner du på utfordringer i å kommunisere på tvers av generasjoner og kulturer? Eller kanskje har du en løsning på noe av dette? Kom, del og diskuter med andre flerkulturelle kirker hvordan vi kan planlegge og legge til rette for neste generasjon Jesu etterfølgere!

MG-Forum er et lærings- og samtaleforum med ungdomsledere og menighetsledere/pastorer om utfordringer og retning for den nye generasjon. Vi oppfordrer spesielt menighetsledere og ungdomsledere til å komme sammen.

Lunsj, lovsang og forskjellige samtaler fra klokken 13-17.

//

Multicultural generation leadership forum

Do you understand what is being said during sermons or do you need translation? Are you able to identify with those in you church across different ages? Does your church create a place for the next generation to thrive? Do you feel the challenge to communicate across generations and cultures? Or maybe you have a solution to some of these challenges? Please come, share and discuss with other multicultural churches how we can plan and facilitate for the next generation followers of Jesus!

MG-forum is a learning and conversation forum with youth leaders and church leadership about challenges and direction for the new generation. We especially encourage church leaders and youth leaders to come together.

Lunch, worship and different sessions from 13-17 oclock at Saturday 30th of November

Påmelding her / Register here
Spørmål? / Questions?
Målgruppe

Ungdomsledere og menighetsledere

Påmeldingsfrist

17. november

Pris

Gratis!!

Last ned brosjyre
Facebook

Forumet er et samarbeid mellom Ung baptist, Laget Interact og Nordic Chinese Christian Church